wtorek, 25 czerwca, 2024

LECTIO DIVINA – Co to jest Lectio Divina?

pobożne czytanie

Lectio Divina (łac. Pobożne czytanie) – forma modlitwy oparta na pogłębionej lekturze tekstów biblijnych, stanowiąca część tradycji Kościoła katolickiego. Znana była już w IV i V w. Rozwinęła się w okresie późnego średniowiecza. Lectio Divina jako forma modlitwy zakonnej i pozazakonnej zaczęła dalej rozwijać się w XX w. wraz z rozwojem ruchu biblijno-liturgicznego.

Benedykt XVI w przemówieniu do uczestników kongresu z okazji czterdziestej rocznicy ogłoszenia konstytucji dogmatycznej Dei Verbum, jednego z oficjalnych dokumentów Soboru Watykańskiego II, poleca tę formę modlitwy wszystkim wierzącym.

Struktura Lectio Divina

Przejście od czytania Biblii, do medytacji, do modlitwy, a następnie zjednoczenia z Bogiem i wsłuchiwania się w Jego głos, zostało po raz pierwszy opisane przez Guigo II, mnicha kartuskiego. Przy tej metodzie modlitewnej ważny jest wybór czasu, miejsca oraz właściwe przygotowanie. Czterema podstawowymi elementami Lectio Divina są: lektura tekstu biblijnego,  jego medytacja, modlitwa, i kontemplacja – wsłuchanie się w to, co Bóg ma do powiedzenia.

Czytaj więcej -> tutaj

Rodzaje Lectio Divina

Różne szkoły duchowości i tradycje, np. zakonne, propagowały i praktykowały własne warianty Lectio Divina. Także współcześnie występują różne warianty, w zależności od adresatów, dla których modlitwa Lectio Divina jest przeznaczona.

Franciszkańskie Lectio Divina

Schemat propagowany przez Zakon Franciszkański, założony w XIII w. przez św. Franciszka z Asyżu. Nazywana Lekturą modlitewną Słowa Bożego w życiu franciszkańskim.

Czytaj więcej -> tutaj

Lectio Divina Brunona Secondina

Metoda propagowana przez włoskiego karmelitę Brunona Secondina, który organizuje spotkania dla rodzin i osób zainteresowanych tą formą modlitwy w rzymskim kościele Santa Maria in Traspontina.

Czytaj więcej -> tutaj

Lectio Divina dla Rodziny Rodzin

Dwadzieścia kilka przykładowtych materiałów na Lectio Divina dla Rodziny Rodzin przygotował Ks. Zbigniew Kapłański. Aby je pobrać kliknij -> tutaj

Lectio divina