sobota, 13 lipca, 2024

LECTIO DIVINA RR 2020 – 15 listopada – niedziela XXXIII tygodnia zwykłego

pobożne czytanie

Prz 31, 10-13.19-20.30-31; 1 Tes 5,1-6 i Mt 25,14-30

Temat: Po raz kolejny – czuwanie

W I czytaniu dostajemy dzisiaj niezwykły prezent – to precyzyjnie skonstruowany poemat akrostych, czyli utwór napisany tak, że każdy werset rozpoczyna się od kolejnej litery alfabetu (hebrajskiego, czyli dzieło, którego zupełnie nie da się przetłumaczyć). Sam temat tego poematu wpisuje się w temat czuwania a jeszcze szerzej budowania mocnego Ludu Bożego.

A zły i gnuśny sługa? Nie znał Boga i Jego Miłości. Przypomnijmy zdanie: „lepiej jest podporządkować się Jedynemu Bogu niż walczyć z Jego karykaturą”. Kto przypisuje Panu Bogu złe intencje po prostu bluźni.

Na pewno zarówno niewiasta jak i mężczyzna mają swoje wzorce – to przecież nie tylko dla dobra przyszłości narodu, człowiek staje się szczęśliwy, gdy daje dobro a sam umie dobro z wdzięcznością przyjmować.

Lectio divina