LECTIO DIVINA RR 2020 – 18 listopada środa – wsp. bł. Karoliny Kózkówny

LECTIO DIVINA RR 2020

Łk 19,11-28

Temat: Miłość ponad uczucia, czyli najlepsza lokata

Miłość potocznie kojarzy się z dawaniem dobra, ale to dobro, niestety, najczęściej jest rozumiane „po ziemsku”.
Pan Bóg chce nam dawać to, co najlepsze, najważniejsze. Czy to nie jest właśnie mnożenie majątku, o którym mówi Pan Jezus w dzisiejszej przypowieści – szansa jedyna w swoim rodzaju: „zakup” dóbr nieprzemijających za coś, co jest w naszej dyspozycji na ziemi, za coś przemijającego. Niezwykła wymiana darów, możliwa jedynie dzięki Bożemu Miłosierdziu. Bo przecież niewspółmierne jest to, co nam zostało dane, cała ziemia nawet (choć mamy ją czynić sobie poddaną, choć nam została powierzona) w zestawieniu z niekończącym się szczęściem u boku Stwórcy i Zbawiciela. O możliwości takiej przedziwnej transakcji przypomina werset sprzed ewangelii: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili”.

Nasza droga jest otwarta, ograniczona podjętymi zobowiązaniami, ale te ostatecznie też prędzej czy później mijają… Czy szukam sposobów, dzięki którym będę przynosił coraz więcej chwały Panu Bogu, On przecież „we mnie zainwestował”, On wzywa do ryzyka, któremu sam Jezus patronuje.
Przylgnięcie do Boga, to sposób na ćwiczenie dyspozycyjności, dzięki której staję się coraz bardziej wolny od ludzkich banków, w których jedynie ludzie na mnie zarabiają.
A nie mogę też zapomnieć o modlitwie za wszystkich zagubionych, bo im bardzo potrzeba opamiętania, rozumu, prostego instynktu samozachowawczego.
Problem w widzeniu Boga leży po stronie ludzi. On nie jest taki, jakim Go widzą niektórzy.
Lepiej szukać prawdziwego obrazu Boga niż uciekać przed Jego karykaturą.