LECTIO DIVINA RR 2020 – 19 listopada – czwartek XXXIII tygodnia zwykłego

pobożne czytanie

Łk 19,41-44

Temat: Hierarchia

Nie tylko mamy odróżniać ważne sprawy: również zadaniem każdego człowieka jest dostrzeganie właściwego czasu: czasu łaski i czasu zagrożenia. Sposób na tę różnorodną spostrzegawczość ujmuje krótko werset sprzed ewangelii: „Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego”.

Nie wolno nie postawić sobie tego pytania, które nasuwa się podczas lektury takich tekstów, jakie na dzisiaj przypisano do Liturgii Słowa: jaką hierarchię wartości przyjąłem w moim życiu? Jakimi wartościami porządkuję swoje życie?
Ale też: dla kogo jestem autorytetem, kto nawet niewiele myśląc będzie brał ze mnie przykład, za kogo jestem odpowiedzialny?
Gdy się przegapi ważną łaskę może się zdarzyć, że to jest „nie do odrobienia”, że nie da się uzyskać tego, co było do uzyskania, nie dlatego, że Pan Bóg jest złośliwy, ale mógł minąć czas, kiedy dzięki owej łasce mogłem odmienić coś w życiu, jeszcze przed podjęciem nieodwołalnych decyzji…