W BIULETYNIE 6/2021 – Czerwcowe przeżycia…

Biuletyn Rodziny Rodzin nr 6 (208)  

Biuletyn Rodziny Rodzin nr 6 (208) CZERWIEC 2021

Strona 1 Uroczystość Bożego Ciała (3 czerwca)…

Strona 2 Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (11 czerwca)

Strona 2 Uroczystość Niepokalanego Serca Maryi (12 czerwca)…

Strona 3 Narodzenie Jana Chrzciciela (24 czerwca) …

Strona 3 Uroczystość Piotra i Pawła  (29 czerwca)