W BIULETYNIE 6/2021 – Pamiętamy

ufamy i wiemy

Pamiętamy

Pamiętamy 30 maja 2015.
Dzisiaj, gdy już szósty rok ks. Feliks oręduje za nami w niebie:
ufamy i wiemy o wielu sprawach.
O czym?
Przeczytaj na stronie 4 Biuletynu -> nr 6 (208) CZERWIEC 2021