Kalendarz Adwentowy od 2015-12-06 do 2015-12-13

Duch Pański nade mną, posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim__Iz 61, 1
Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie__

Ps 80 (79), 4

Przyjdzie Pan, Książę pokoju, wyjdźcie mu na spotkanie
Niebiosa, spuśćcie sprawiedliwego jak rosę, niech jak deszcz spłynie z obłoków, niech się otworzy ziemia i zrodzi Zbawiciela_Iz 45, 8
Chwal i błogosław, duszo moja, Pana
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
Oto przyjdzie Król, Pan ziemi, i zdejmie z nas jarzmo niewoli
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże

Poprzedni <- tydzień Teksty wg: liturgia.niedziela.pl Grafika na podst.: ADVENT CAL. R. HINDERKS-KUTSCHER (Germany) JT