Kalendarz Adwentowy od 2015-12-13 do 2015-12-20

Oto Ja, służebnica Pańska,
niech mi się stanie
według twego słowa
_
_
Łk 1, 38
Korzeniu Jessego, który stoisz jak sztandar narodów,
przyjdź nas uwolnić,
racz dłużej nie zwlekać 
Wodzu domu Izraela,
który na Synaju dałeś Prawo Mojżeszowi,
przyjdź nas odkupić
mocą Twojego ramienia 
Mądrości Najwyższego,
która urządzasz wszystko mocno i łagodnie,
przyjdź i naucz nas
drogi roztropności
 
Podnieś mocno Twój głos, zwiastunie dobrej nowiny, oto Pan Bóg
przyjdzie z mocą
_
Iz 40, 9-10
Przyjdź, Panie,
a nie zwlekaj,
odpuść grzechy
swojego ludu
  Okaż nam, Panie,
łaskę swoją,
i daj nam
swoje zbawienie
_
Ps 85 (84), 8
Duch Pański nade mną, posłał mnie głosić
dobrą nowinę ubogim
_

Iz 61, 1

Poprzedni <- tydzień

_

Teksty wg: liturgia.niedziela.pl

Grafika na podst.: ADVENT CAL. R. HINDERKS-KUTSCHER (Germany)

 

JT