Apel o szturm modlitewny!

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Kochani!

Apel o modlitewny szturm!!

We wtorek, 21 października 2014 r., o godz. 17.30
ma się odbyć w Sejmie wspólne posiedzenie dwóch komisji sejmowych:
Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych.
Przedmiotem posiedzenia będą prace nad projektem ustawy o ratyfikacji
Konwencji Rady Europy przeciwko rodzinie (nazwanej konwencją
o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej).

Uchwalenie tej konwencji niesie ze sobą śmiertelne zagrożenie dla Polski
a zwłaszcza dla dzieci i młodzieży.
Dlatego apeluję o modlitewny szturm do Boga za pośrednictwem Matki  Bożej
i Królowej Polski, aby posłowie opamiętali się i nie dopuścili
do przyjęcia przez Polskę tej konwencji.

Deo Gratias!