Poszukujemy kreatywnych

Potrzebni Asystenci_
Pilotażowy program  pod nazwą KLUB ABSOLWENTA DOBREJ WOLI
rusza na terenie
Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych Nr 1
na ul. Bełskiej 5, w Warszawie
Dojazd ZTM – przystanki Woronicza

Tagi: