Dar RR w podziękowaniu za Beatyfikację Naszego Ojca Kardynała Stefana Wyszyńskiego

pielgrzymkaRR2021_winieta

Kochani!

Za dwa dni w sobotę 9 października 2021 r. rozpoczyna się doroczna pielgrzymka Rodziny Rodzin na Jasną Górę. Jedziemy do naszej Matki i Królowej aby podziękować, przede wszystkim za beatyfikację naszego Założyciela – błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Weźmiemy ze sobą dar – album z naszą 9-cio letnią formacją opartą na Jasnogórskich Ślubach Narodu z 1956 r. Ta formacja była naszym przygotowaniem do beatyfikacji. Chcemy ten album złożyć w hołdzie i podzięce Królowej Polskiego Narodu – tej, której bez reszty zawierzył siebie i Kościół w Polsce Prymas Tysiąclecia. Chcemy dziękować za dar, jakim dla Polski jest Wielki Prymas i za jego pośrednictwem prosić o łaskę wiary, nadziei i miłości dla wszystkich Polaków. Uroczyste przekazanie naszego daru jest zaplanowane podczas Apelu Jasnogórskiego w sobotę 9 października.

Dla tych, którzy z różnych przyczyn nie jadą na Jasną Górę, przypominam program pielgrzymki, prosząc, aby duchowo – na ile będzie to możliwe – pielgrzymowali z nami. Rozpoczniemy Mszą Świętą odprawioną przez ks. Stanisława Tylusa SAC w kaplicy Cudownego Obrazu o godz. 14.30. Potem udamy się na Koronkę do Bożego Miłosierdzia przy pomniku Prymasa. Następnie o godz. 18.00 rozpoczniemy drogę krzyżową na Wałach. Od godz. 21.00 czyli od Apelu jesteśmy już w kaplicy, rozpoczynając całonocne czuwanie. W tym czasie modlitwę różańcową poprowadzą małżeństwa jubilatów. O godz. 24.00 ks. Czesław Parzyszek SAC odprawi Mszę Świętą z uroczystym odnowieniem oddania się Matce Bożej całej Rodziny Rodzin. Czuwanie ma potrwać do godz. 4.30. O godz. 9.30 w niedzielę będzie nasza Msza Święta w kaplicy, a po niej o godz. 11.00 prelekcję dla nas w sali O. Kordeckiego wygłosi pan redaktor Grzegorz Polak. Na zakończenie, po prelekcji, spotykamy się przy pomniku Prymasa na modlitwie Anioł Pański. Wracając z pielgrzymki nawiedzimy jeszcze Dolinę Miłosierdzia.

Jadą dwa autokary i nieznana liczba samochodów prywatnych.

Módlmy się o błogosławione owoce pielgrzymki dla całej Rodziny Rodzin.

Deo Gratias!

Krzysztof Broniatowski

PS.: Już dziś przypominam i zapraszam do Archikatedry Warszawskiej na Starym Mieście we wtorek 12 października na Mszę Święta o godz. 19.00 – dziękczynienie w pierwszą „miesięcznicę” po beatyfikacji. Mszę Świętą zamówił Instytut Prymasowski.