DLA MAŁŻONKÓW I RODZICÓW (od 28.09.2021) – AUDYCJE w Radiu Maryja

AUDYCJE

AUDYCJE DLA MAŁŻONKÓW I RODZICÓW

w Radiu Maryja we wtorki o 21:30

 

05.10       Towarzyszenie małżonkowi w cierpieniu i śmierci.

Tomasz Kania, współtwórca Katolickiego Radia Londyn (www.krlradio.com) i projektu
Misja 52 – z inspirującymi zadaniami dla małżonków.

12.10       Od wulgaryzacji mowy do upadku obyczajów.

Małgorzata Nawrocka, pisarka, dziennikarka, pedagog, organizatorowi prelegent sympozjów
n/t przemian we współczesnej kulturze i zagrożeń duchowych z mężem Markiem

19.10      Biblia – instrukcją szczęścia w małżeństwie

Dominik Chmielewski, salezjanin

26.10      Moc w słabości się doskonali.

Ewa Grodzka, pedagog, prezes Stowarzyszenia Dobry Moment dla kobiet z mężem Wojciechem,
liderem męskiej wspólnoty Wojownicy Maryi, prezesem Stowarzyszenia Odnowa Rodzin

Łukasz Kisielewski moderator diecezjalny Domowego Kościoła, dyr. Wydziału Duszpasterstwa Rodzin
Białostockiej Kurii Metropolitalnej, wicedyr. ds. wychowawczych Zespołu Szkół Katolickich w Białymstoku

02.11       Świętych obcowanie.

Anna Czajkowska ze Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych

09.11        Wpływ muzyki na rozwój dziecka w okresie przed i po urodzeniu

Katarzyna Szewczyk dr sztuk muzycznych, muzyk, logopeda, związana z Filharmonią Pomorską
w Bydgoszczy, wykładowca akademicki również w WSD w Bydgoszczy

Anna Antonina Nogaj, dr psychologii muzyki, wykładowca akademicki na Wydziale Psychologii Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, wizytator ds.poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego w Centrum
Edukacji Artystycznej w W-wie, skrzypaczka i wiceprezes Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Bydgoska”

16.11        Leśna szkoła służby – Harcerstwo Katolickie.

hm. Jakub Siekierzyński, szef Centrum Rozwoju Skautów Europy, hm.Aleksandra Olechowska,
członek rady naczelnej Skautów Europy, hm.Robert Nuszkiewicz, szczepowy, zaangażował się
w skauting jako rodzic hm. Magdalena Wójcik, drużynowa                         

23.11        Od cichych dni się zaczyna…

Monika Zając, doradca życia rodzinnego, Renata i Józef Nowakowie, odpowiedzialni za
Domowy Kościół w diec. lubelskiej, ks.dr Jacek Sereda duszpasterz rodzin diec. siedleckiej

30.11        Z Maryją w małżeństwie

ks.Sławomir Kostrzewa, medioznawca,  prowadzi kanał naYT: RCTV, Elżbieta (psycholog)
i Benon (świecki ewangelizator) Wylegała

07.12      Gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Kiedy gniew jest grzechem?

Urszula Kłusek, pallotynka, wieloletnia katechetka, autorka książek o tematyce religijnej

i wychowawczej

14.12       Adopcja.

 Zofia Dłutek dyr. Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie,

21.12       Czas przebaczenia i pojednania

Marek Borowski, pallotyn, administrator Prowincji Poznańskiej p/w Zwiastowania
Pańskiego,    od wielu lat moderator Domowego Kościoła

28.12       Radość spotkania

Iga i Konrad Grzybowscy, założyciele Fundacji Ster na Miłość, zaangażowani w Ruch Czystych Serc Małżeństw

04.01       Nowe spojrzenie na Boga i siebie. Psalmy w modlitwie małżeńskiej.

Anna Maria Pudełko, apostolinka, psychopedagog powołania