Inauguracja roku pracy 2022/2023

Inauguracja nowego roku pracy 2022/2023
odbędzie się w niedzielę 11 września 2022,
tradycyjnie w naszym Ośrodku na Łazienkowskiej
(a nie w Świątyni Opatrzności Bożej, jak było wcześniej planowane).
Rozpoczniemy Mszą Świętą o godz. 10.00.