Na 1 lutego (Hbr 12, 4-7.11-15 i Mk 6, 1-6)

Hbr przypomina, że „bez naszego uświęcenia nikt nie zobaczy Pana”. To czasem zapominana prawda: nie wystarczy szukać sposobów dotarcia, zatrudniać metodyków… gdy w duszy chrześcijanina nie ma świadomie pielęgnowanej Łaski Bożej, to trud nauczania czy pomagania może być bezowocny. Łaski nie widać, ale tak wewnętrznie przemienia człowieka, że jego działanie staje się skuteczniejsze.