Na 1 stycznia – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (Lb 6, 22-27; Ga 4, 4-7 i Łk 2, 16-21):

W 431 roku, na soborze w Efezie, ogłoszono, że skoro Maryja zrodziła Jezusa, a On jest jednocześnie Bogiem i człowiekiem. to można Ją nazywać Bożą Rodzicielką. To pierwszy, historycznie rzecz biorąc, z dogmatów maryjnych. Był czas, że pierwszy dzień roku kalendarzowego miał charakter pokutny – wynagradzano za liczne grzechy popełniane przez brak umiaru w zabawie. W dzisiejszym Kościele powierzamy Matce wszelkie początki. Prosimy o umiejętność zauważania Bożych inspiracji i kierowania się nimi w życiu. Od Maryi możemy uczyć się posłuszeństwa Woli Bożej i radości wynikającej z dobra, które Bóg pozwala nam czynić.