Na 10 kwietnia – poniedziałek w oktawie Wielkanocy (Dz 2, 14.22b-32 i Mt 28, 8-15)

Zapominamy niekiedy, że pierwszymi świadkami Zmartwychwstania byli strzegący Grobu żołnierze, a pierwsi, którzy uwierzyli, to byli poinformowani przez owych żołnierzy arcykapłani. Ci ostatni nawet wykosztowali się w obronie kłamstwa. Za jednych i za drugich Pan Jezus modli się i daje szansę na skorzystanie z jedynej prawdy, która ma odnoszącą się do Życia wartość. „Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem” (refren Psalmu).