Na 10 lutego- wsp. św. Scholastyki, siostry – bliźniaczki św. Benedykta (1 Krl 12, 26-32; 13, 33-34 i Mk 8, 1-10):

Jeroboam – z pokolenia Efraima, początkowo dobry sługa Salomona (jako król królestwa północnego panował od 932 do 910 przed Chr.) to biblijny symbol bałwochwalstwa. Dla nas zaś przypomnienie, że niezależnie od intencji czy zamiarów, odrywając się od Pana Boga – przegramy. Ewangelia niesie pewność, że trzymając się Pana Boga będziemy mieli życie (wieczne). Dla uczciwości trzeba dodać, że tu nie wszystko musi się udać, ale zarówno męczennicy, jak i ci, którym tutaj czegoś zabrakło  – jeśli ufali – szli do zbawienia.