Na 10 października (Jon 3, 1-10 i Łk 10, 38-42):

 Czytamy u Jon, że mieszkańcy Niniwy, przysłowiowi grzesznicy nawrócili się, Marta i Maria są nazywane świętymi, a zatem można przypuszczać, że zasłuchana Maria pomogła Marcie, a Marta przysiadła choć na chwilę, by posłuchać Gościa. Stało się tak dlatego, że słuchali ze zrozumieniem. Gdy mówią do mnie trzeba strzepnąć cudze emocje i skorzystać z uwag dla dobrej przemiany własnych zachowań. Uczę się słuchać treści a nie tylko słów wypowiedzi.