sobota, 22 czerwca, 2024

Na 11 kwietnia – wtorek w oktawie Wielkanocy (Dz 2, 36-41 i J 20, 11-18)

Winni ukrzyżowania i Maria Magdalena, choć z różnych stron patrzyli na wydarzenia ostatnich dni, mieli świadomość, że czasu nie cofną, że to, co się stało zakończyło pewien etap w ich życiu. A tymczasem… jednak nie było to zwycięstwo tych pierwszych ani powód do rozpaczy zasmuconych. I choć wskazówki zegara nie zaczęły obracać się w przeciwną stronę, MINIONE WYDARZENIA są Nowym Początkiem i to w życiu nie tylko tamtych ludzi, ale świata. Nadzieja, która stąd płynie nie przekreśli przeszłości, ale jest szansą na nową Przyszłość.
Słowo Boże na dziś