Na 11 lutego – Światowy Dzień Chorych (Kpł 13, 1-2.45-46; 1 Kor 10,31-11,1 i Mk 1, 40-45):

Wiara nam podpowiada, że moc Chrystusa może zlikwidować  i trąd i wszystkie choroby świata. Natychmiast pojawia się pytanie, “czemu jednak tego nie robi zawsze?” Wypatrujemy zatem odpowiedzi, szukamy dobra, jakie może się zrodzić z wolnej współpracy z łaską choroby. Żadna teoria nie zastąpi cierpiącemu osobistego codziennego zmagania się z bólem i “przerabiania” tego, co bolesne na to, co promieniuje zwycięstwem. Bardzo w tym pomagają opowieści zarówno cierpiących, którzy są szczęśliwsi niż tryskający zdrowiem, jak i tych, którzy w posłudze chorym dostrzegli promienie Łaski otaczające wszystkich, nie tylko najbliższych.