Na 11 stycznia (Hbr 2, 14-18 i Mk 1, 29-39)

Wielu ludzi stara się nieść pomoc potrzebującym, opiekować się, pielęgnować. W wybranych fragmentach widzimy dopełnienie zwykłej dobroczynności, łatwo zauważyć, że Jezus uzdrawiał, nauczał po wyjściu ze świątyni, po porannej modlitwie. To staje się źródłem siły i pomaga otoczyć troską całego człowieka, nie tylko jego ciało.