Na 12 sierpnia – dozw. wsp. św. Joanny Franciszki de Chantal, współzałożycielki sióstr wizytek (Pwt 6, 4-13 i Mt 17, 14-20):

 Wierność jest wspaniałą cechą, ale w św. Joannie chyba jeszcze bardziej można podziwiać odwagę dostosowywania biegu życia do zaistniałych wydarzeń. Po macierzyństwie odczekała jako wdowa do usamodzielnienia dzieci (sześciorga), potem rozpoczęła życie pełne ostrej (zewnętrznej) pokuty, a pod wpływem św. Franciszka Salezego zaczęła służyć najuboższym pełna radości życia. Przywiązanie do jakiejś formy życia może być przejawem pychy.