Na 12 września (Kol 2, 6-15 i Łk 6, 12-19):

 W 1683 roku 23000 polskich żołnierzy pokonało około 200 000 nadciągających pod Wiedeń wrogów, a król Sobieski nie sobie przypisał zwycięstwo, tylko Maryi, w imieniu której o. Stanisław Papczyński przekonywał króla do tej odsieczy. Imię Maryja, nadane 4 dni po narodzinach przyszłej Matce Jezusa oznacza „Piękna Pani” – tak często dzieci z objawień Ją nazywały. W tradycji semickiej imię określało życie. Dzisiaj można by powiedzieć, że do imienia wciąż się dorasta. Do imienia chrześcijanina tym bardziej, a zacząć można w każdej chwili