czwartek, 25 lipca, 2024

Na 13 lipca – wsp. św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta (Rdz 44, 18-21.23b- 29; 45, 1-5 i Mt 10, 7-15):

Patrząc „bardzo życiowo” widzimy Józefa, który, jako skrzywdzony, uświadomił braciom ich winę, wymierzył braciom karę, ale taką, po odbyciu której można wrócić do normalnego życia. A potem był bezinteresowny „na sposób biblijny”, czyli dawał hojnie to, co otrzymał za darmo od Pana Boga: talent, czas, powodzenie. Nie ma tu miejsca ani na zemstę ani na pychę, które są sposobami złego ducha na zatrucie życia. Sprawdzianem jakości życia jest to, czy nasza obecność mobilizuje do dobra. I siebie i innych.

Słowo Boże na dziś