Na 13 września – wsp. św. Jana Chryzostoma /=Złotoustego/ (Kol 3, 1-11 i Łk 6, 20-26):

Świetego Jana Chryzostoma można nazywać prawdziwym mistrzem „dobrej reklamy” – w porywający sposób mówił o wspaniałości przyjaźni z Chrystusem wyraźnie wskazując znikomość tego, co przyciąga ludzi patrzących powierzchownie. Mistrzowie tej „gorszej reklamy” zwykle „zapominają” mówić o skutkach tego, do czego namawiają, a św. Jan, wybitny znawca Biblii, w prosty sposób ukazywał skutki wszelkich pozornych (chwilowych) przyjemności, umiał też ukochanych słuchaczy zachęcać do wzrastania w wierze. Przybliżał ludzi do nieba, jak to robi każdy, kto kocha.