Na 14 kwietnia – piątek w oktawie Wielkanocy (Dz 4, 1-12 i J 21, 1-14)

Z książki o budownictwie dowiadujemy się, że ważne jest mocne osadzenie naroża domu (węgieł) – umiejętnie sklinowane bale umocowuje się na odpowiednim kamieniu – to warunek stabilności całej budowli. Stabilność Chrystusa – to Jego odniesienie do każdego człowieka: możemy być pewni, że zawsze czeka z wyciągniętą dłonią i „zaproszeniem do połowu” – a skuteczność naszego łowienia w dużej części zależy od tego, na ile nauczyliśmy się wspomnianej stabilności (wobec tych, których spotykamy).