Na 14 września – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego (Lb 21, 4b-9; Flp 2, 6-11 i J 3, 13-17):

Przyjmując błogosławieństwo (czy kogoś błogosławiąc) używamy znaku Krzyża – tak wyrażamy wynikające z miłości życzenie Bożej opieki/Bożego prowadzenia. Św. Paweł w Flp dzieli się swym spostrzeżeniem: istotą krzyża jest posłuszeństwo – wtedy człowiek porzuca wszelkie własne pomysły na poprawę losów świata. Nie warto deformować tej intuicji, by nie stracić sensu Krzyża, czyli zaufania do Ojca i Miłości. Chcąc naśladować Chrystusa, który zbawił każdego człowieka warto zacząć od ćwiczenia posłuszeństwa … połączonego z krytycznym myśleniem.