Na 15 stycznia (1Sm 15, 16-23 i Mk 2, 18-22):

Podjęcie decyzji „pościć, czy nie” nie jest łatwe bo zwykle dotyczy spraw, którym towarzyszą emocje, a one utrudniają podejmowanie decyzji. Teologia duchowości mówi jedynie ogólnie, że podejmowanie postu jest dobre dla ćwiczenia woli i pokory, ale z kolei zbyt częste wyrzeczenia zwykle niosą pokusę pychy. Dlatego powszechnie słyszymy radę, aby ew decyzję o podjęciu postu zatwierdził spowiednik (poza drobnymi jednostkowymi sprawami). Nigdy jednak nie zaszkodzi stosowanie rady Pana Jezusa, który przekonywał, że najlepszym postem jest po prostu spełnianie tego, co do mnie należy, życzliwa gotowość roztropnej służby.