Na 16 grudnia (Syr 48, 1-4.9-11 i Mt 17, 20-13):

Imię „Eliasz”, jak to w Biblii, najpierw oznaczało konkretnego człowieka, który miał konkretne zadania do spełnienia. (A słowo „Elijahu=Eliasz”, oznacza „moim Bogiem jest JHWH”). Potem ten wyraz oznaczał misję, zadanie zlecone przez Boga. Taka misja może być powierzona człowiekowi, ale również mogą ją spełniać okoliczności, niekiedy wręcz przykre, przeciwne planom, podjętym zamiarom. Zadaniem człowieka, do którego Pan Bóg posyła taką misję, jest jej zauważenie i – jeśli chce być roztropny- skorzystanie z ostrzeżenia, rady, mądrości. Pan Bóg wie, że z Nim będziemy szczęśliwi i tak nas prowadzi…