Na 16 sierpnia (Pwt 34, 1-12 i Mt 18, 15-20):

Czy jest możliwe, aby prośba dwóch osób była idealnie jednomyślna, by żadna z tych osób nie miała w kąciku serca czegoś „dla siebie”? Niektórzy są przerażeni radykalizmem Pana Boga, a nawet niekiedy się zniechęcają. Ale w Nim w przedziwny sposób łączy się radykalizm nauczania z miłosiernym spojrzeniem na człowieka: Mojżesza wskazuje jako wzór, a przecież on nie wypełnił powierzonej misji: nie doprowadził Izraelitów do Ziemi Obiecanej. Ale prowadził, był wierny na ile umiał… dla Pana Boga najważniejsza jest wierność drogi, niekoniecznie osiągniecie celu.