wtorek, 25 czerwca, 2024

Na 17 kwietnia (Dz 4, 23-31 i J 3, 1-8)

Nocą, czyli w czasie, kiedy zwykle dyskutowali żydowscy poszukiwacze tego, co najważniejsze, przyszedł do Jezusa dostojny Nikodem i rozpoznawszy w Nim kogoś niezwykłego zadawał pytania. Ale: jaki to mogło mieć związek z codziennym życiem zwykłych ludzi? Najprostsi szybko pojęli, że Zmartwychwstanie może wpłynąć nie tyle na rodzaj codziennych czynności, ile na sposób ich podejmowania. Robię to samo ale w pokoju duszy i w atmosferze życzliwości.

Słowo Boże na dziś