Na 17 marca (Jr 31, 31-34; Hbr 5, 7-9 i J 12, 20-33):

Grecy z fragmentu Ewangelii wg św. Jana chcą zobaczyć Jezusa. Tego, o którym opowiadano, czyli cudotwórcę, złotoustego mówcę. Ale najgłębsza prawda o Synu Bożym to: On na Krzyżu. Słyszeliśmy zapewne, że “Chrystus przybił nasze grzechy do krzyża”. Można to też tak rozumieć, że ujawniła się “brzydota grzechu”, a dzięki temu łatwiej opierać się jego atrakcyjności ukazywanej podstępnie przez pokusę. “Księga pocieszenia” u Jr to marzenie, by dobro ujawniło swą atrakcyjność, a zło było widziane w prawdzie, czyli “jako atrakcja ze skutkiem śmiertelnym”.