Na 17 marca (Oz 14, 2-10 i Mk 12, 28b-34)

Są zdania, które w kilku słowach wyrażają wiele treści. Są pytania, po postawieniu których już żadne inne nie przychodzą do głowy. Fragment z Oz to próba przybliżenia tęsknoty, jaką ma Bóg odnośnie szczęścia człowieka. Jeśli Jemu tak zależy, to musi nam się jeszcze z czegoś tłumaczyć?