Na 17 stycznia – wsp. św. Antoniego, opata nazywanego ojcem pustelników (1Sm 17, 32-33.37. 40-51 i Mk 3, 1-6):

Znamy wiele przykładów na to, że Pan Bóg w sposób cudowny „daje sobie radę” (pomaga w sposób znaczący człowiekowi) z różnymi Goliatami. Pan Jezus leczy w szabat (niektórzy nieco żartują mówiąc, że dzień się staje szabatem, uroczystym, gdy On uzdrowi / coś rozwiąże). Podobnie patron, uciekł na pustkowie a tam dość szybko zamieszkali wokół niego ci, którzy chcieli go naśladować. Jeśli nie przerazimy się przeciwnościami i będziemy postępować najlepiej, jak umiemy, to spełnimy Wolę Bożą (często zupełnie inną niż nasze zamiary, ponad naszymi obawami) – a owoce często nas zaskoczą.