Na 18 czerwca (Wj 19, 2-6a; Rz 5, 6-11 i Mt 9,36-10,8)

Tajemnicza recepta Pana Boga na udane życie, to odsłonięcie ważnej prawdy: zbliża do szczęścia takie dobro, do spełnienia którego potrzebna jest jakaś rezygnacja, najbardziej się liczy taki dar, w którym ofiarujemy coś dla nas ważnego – nie wypowiemy opinii, nie zrealizujemy jakiegoś zamiaru… (w mniejszym czy większym stopniu „umieranie”). Nie chodzi jedynie o „dobry uczynek”, nie chodzi też o sprawienie przyjemności. Gdy spełni się pokusę – pozostaje pustka, natchnienie wzywa do daru i owocuje radością przekroczenia siebie. Niektórzy komentatorzy dodają, że apostołów było dwunastu, byśmy zrozumieli, że łask Pana Boga nie zabraknie w żadnym miesiącu; dostajemy Dary i jesteśmy zaproszeni do naśladowania.