Na 19 grudnia – prosimy, aby uwolnił nas „Korzeń Jessego” (Sdz 13, 2-7.24-25a i Łk 1, 5-25)

Myślenie jest wielkim darem Pana Boga ale i zagrożeniem… chciałby człowiek niemal wszystko rozumieć, chciałby „uporządkować” Pana Boga, który jest Nieogarniony. A On „po swojemu” wchodzi w naszą historię i spokojnie ucząc uległości pozwala na korzystanie z Jego dobrodziejstw.