sobota, 13 lipca, 2024

Na 18 lipca (Wj 2, 1-15a i Mt 11, 20-24):

W kilkunastu zdaniach z Wj opisano więcej niż kilkanaście lat życia Mojżesza: dobroć pojedynczych osób ratuje go przed morderczymi zarządzeniami faraona, ale młody Mojżesz jeszcze się nie nadaje na wodza – „los” go rzuca tam, gdzie nauczy się, że dobroć jednak się opłaca. A Mt każe mi wypatrywać to dobro, bym wiedział, że drobna wierność zsumowana i pomnożona przez „współczynnik” Pana Boga przeprowadza przez zło i rodzi wielkie zwycięstwa.

Słowo Boże na dziś