Na 18 lutego (Rdz 9, 8-15; 1P 3, 18-22 i Mk 1, 12-15):

Św. Piotr przypomina, że chrzest wydobywając nas spod przytłaczającej siły grzeszności podsuwa „zobowiązanie dobrego sumienia wobec Boga”. Liczby pokus, być może, nasz chrzest nie zmieni, ale jest źródłem siły, by je zwyciężać i jest też znakiem Miłości Pana Boga, wobec którego chcemy (oby!) być wdzięczni. Chrzest jest nowym przymierzem, a pamiętając o tym łatwiej opierać się oszustwom, które pod atrakcyjnymi propozycjami ukrywają oderwanie od Pana Boga, czyli po prostu śmierć.