Na 18 marca (Oz 6, 1-6 i Łk 18, 9-14)

Ozeasz obrazowo pokazuje emocjonalny, typowy dla człowieka „odbiór” Boga: jako kogoś niemal kapryśnego, odpowiada na to Pan Jezus w Łukaszowej opowieści pokazując Boga spokojnie patrzącego na jedyną prawdę, czyli na ludzkie intencje. Bo zamiary świadczą o prawdziwym pięknie.