Na 19 marca – Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny (2Sm 7, 4-5a.12-14a.16; Rz 4, 13.16-18.22 i Mt1,16.18-21.24a,albo Łk 2, 41-51a):

Ani jedno słowo św. Józefa nie zostało zapisane przez ewangelistów, a jednak nikt nie ma wątpliwości, że obok Maryi i Jezusa jest jedną z najważniejszych postaci Biblii. W Kościele jego kult rozszerza się, np. od 2013 roku pojawił się w czterech modlitwach eucharystycznych. Wsłuchany w głosy Aniołów, milczący, otacza ramieniem Maryję i patrzy czuwającym okiem na Jezusa i na każde dziecko. Jedyny człowiek, przy którego śmierci byli obecni cieleśnie Jezus i Jego Matka. Czuwa nad rodzinami i słucha z uwagą tego, co do niego mówimy.