Na 19 stycznia – wsp. bpa św. Józefa Sebastiana Pelczara (Hbr 7,25-8,6 i Mk 3, 7-12)

Istotą kapłaństwa jest składanie darów, ofiar. Chrystus składa najdoskonalszą ofiarę – z Siebie. Mamy szansę zbliżać się ku Niemu dążąc do świętości (to co innego niż perfekcyjność, doskonałość). Ale w tej drodze towarzyszy nam tłum (spraw, kłopotów, planów i marzeń). Gotowość wypłynięcia na jezioro to umiejętność spojrzenia z dystansem na zamieszanie w codzienności. Praca nad tą gotowością to droga do świętości.