Na 2 kwietnia (Dz 2, 36-41 i J 20, 11-18):

Doświadczamy, mniej czy bardziej świadomie, działań „tego przewrotnego pokolenia”, które gna w nieznanym sobie kierunku napędzane wrażeniami udającymi prawdę, namiętnościami przysłaniającymi przygniecione tęsknoty. Nie tylko mamy ratować siebie, jak namawia święty Piotr, mamy szansę choć niektórych skłonić do refleksji, do zatrzymania się, a nawet nawrócenia. Ufając tym, którzy widzieli Zmartwychwstałego wiemy, kto jest w stanie i zwyciężyć śmierć i dać nadzieję, zreperować to, co uwiedzeni podstępnymi pokusami, z własnej woli popsuliśmy. Jemu z ufnością powierzajmy każdą chwilę codzienności