Na 2 listopada – Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (teksty z trzeciej Mszy przygotowanych na ten dzień:

 Mdr 3, 1-6.9; 2 Kor 4,14 – 5,1 i J 14, 1-6): Musimy się uczyć zauważać „w pełni obfitującą łaskę”, by nie przegapić tego, co Pan Bóg nam ofiarowuje, tego, co dla nas przygotował. Bo przecież głupio nie zauważyć / nie przyjąć prezentu i to takiego, który przydaje się w życiu. Prezenty Pana Boga sprawiają, że rzeczy materialne stają się niematerialne, a przecież to, co niewidzialne, trwa wiecznie”- jak wierzy św. Paweł. Powołanie to Miłość – tak zapewniała św. Teresa z Lisieux. Ono jest niezależne od powołania szczegółowego. I warto je podjąć w każdej chwili, by dołączyć do tych, którzy odeszli do Nieba, a przez modlitwę przybliżać do ostatecznego spełnienia tych, którzy czekają na pełne zjednoczenie z Panem.