Na 2 stycznia 2023 – wsp. świętych Bazylego i Grzegorza, doktorów Kościoła (1 J 2, 22-28 i J 1, 19-28)

Wielu ludzi szuka wielkości w pogłębianiu wiedzy, w sprytnej drodze do kariery czy w politycznej demagogii. A wystarczy przyjrzeć się tej prawdzie, że Bóg przyjął ludzkie ciało – nie ma co szukać bardziej przekonującego potwierdzenia ludzkiej godności. Odpowiadamy na tę łaskę wypełniając z gorliwością i zapałem to, co podjęliśmy jako ludzkie zadanie.