Na 20 listopada – wsp. św. Rafała Kalinowskiego (1Mch 1, 10-15. 41-43.54-57. 62-64 i Łk 18, 35-43):

Poradnik dla tych, którzy czują się bezradni… Niewidomy jest symbolem bezradności. Pyta, ale to on podejmie decyzję. Wybiera spośród napływających informacji i woła. Wie, kogo szuka, zaufał nim spotkał i nie daje się uciszyć. Korzysta z pomocy innych, bo nie ma innej możliwości, ale daje się poprowadzić tylko do Tego, którego „wypatrywał”. A po Spotkaniu pozostaje wierny i staje się wskazaniem dla tych, którzy się pogubili. Inną formę walki o sens życia poznajemy w 1 Mch. Nową formę szukania sensu własnych wysiłków pokazuje powstaniec, a potem spowiednik, karmelita.