czwartek, 25 lipca, 2024

Na 21 lipca (Wj 11,10 – 12,14 i Mt 12, 1-8): 

Czytamy w Wj receptę na wolność. Ale tylko Pan Bóg ma prawo wypisać taką receptę. Naszym sposobem na wolność jest ciągłe uwalnianie się z szablonu przepisów by szukać dobra człowieka. Niekiedy trzeba złamać formalny przepis i nikt nie da na to oficjalnej zgody. Uczymy się podejmowania tego ryzyka w oparciu o osobistą relację z Naczelnym Prawodawcą. Ale też nikt nie powinien rościć sobie prawa do oceniania – patrz Mt.

Słowo Boże na dziś