Na 21 listopada- wsp. Ofiarowania Najśw. Maryi Panny (2 Mch 6, 18-31 i Łk 19, 1-10):

Pan Bóg do każdego kieruje Swoje zaproszenie: można Mu się powierzyć, można stać się Jego dzieckiem. Umiłowanym. Szczytem tego, co może postanowić człowiek, to ofiarowanie siebie. Ci, którzy tak postanowili dość szybko orientują się, że się nic przez taką decyzję nie traci: chyba, że stratą ktoś by nazwał rezygnację z grzechu… Ale za to życie staje się inne: i wierność do śmierci (2Mch) i wynagrodzenie skrzywdzonych (Łk) stają się kolejnymi powodami do radości, która prowadzi do Radości Wiecznej