Na 22 czerwca (2 Kor 11, 1-11 i Mt 6, 7-15)

Warto przy okazji zauważyć św. Tomasza More, męczennika, patrona prawników i polityków – stanął przeciw królowi, gdy ten publicznie złamał Dekalog. Modlitwa Pańska uczy nas, że to, co najważniejsze może być zwięźle wypowiedziane, a pozostały czas przeznaczony na modlitwę można spędzić w milczeniu, można – jak św. Tomasz – prosić o to, byśmy się spotkali w niebie z naszymi przeciwnikami.