Na 23 grudnia (Ml 3, 1-4.23-24 i Łk 1, 57-66):

 Imię “Jan” oznacza “JHWH jest łaskawy”, ale również oznacza osobę, która cieszy się Bożą łaską. Jan Chrzciciel jest darem. Okazuje się, że przyjęcie tego daru wiąże się z odejściem od jakiejś tradycji (np. syn nosił po ojcu imię i przejmował jego dorobek = firmę). Zachariasz był trochę przymuszony do przemyśleń. My możemy bez przymusu odróżnić i kultywować te tradycje, które prowadzą do Jezusa. Tylko takie mają głęboki sens. Może pora odświeżyć rozumienie “Bożych tradycji”, a poodkładać do muzeum tradycje, których dawno nie rozumiemy? A darem jest na pewno ten człowiek, z którego obecności ludzie się cieszą (nim odpakuje przyniesiony prezent).