czwartek, 25 lipca, 2024

Na 23 listopada (1Mch 2, 15-29 i Łk 19, 41-44):

 Nikt nie ma obowiązku być heroicznym, choć bohaterowie są potrzebni światu. Bohaterstwo i heroizm są darem – nie każdy go otrzymuje. Każdy jednak na pewno jest wyposażony we wszystkie dary potrzebne do rozwoju człowieczeństwa, w tym do podtrzymywania relacji, do codziennego wspierania innych. Pan Jezus pokazuje dobrą wrażliwość, która nie jest czułostkowością. To kierunek pracy nad sobą, który sam wybieram, by łatwiej było ze mną żyć – by zauważać to, czego potrzebuje człowiek, aby dobrze się rozwijał.
Słowo Boże na dziś